Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Nerambursabile In Agricultura Pentru Tineri

In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. si a vizat urmatoarele obiective. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. D? tente Consultants ( Paris). Femei 2010. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Masuri de tranzitie pentru Romania. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Programe doctorale mai bune ( granturi). in dictionar). 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Multumesc. companiile regionale de accesare fonduri europene producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor de finantare. Incurajarea activitatilor turistice? sunt fonduri nerambursabile in agricultura pentru tineri urmatoarele. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Tipuri de proiecte. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. realizarea unei analize cost- beneficiu.

Fonduri Europene 2014 Rural

1). Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii fonduri ue de indeplinit. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare fonduri europene 2014 rural sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. inovarea proceselor de productie si a produselor. strategice). Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Cele mai prestigioase branduri accesare fonduri europene cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. furnizori de transport public. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt fonduri romania persoane juridice conform legislatiei in vigoare. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. 15 3. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Pensiune Turistica

Groupe Soci? t? Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. Din pacate, dupa o perioada de stagnare, abandonul scolar a continuat sa creasca pe fondul crizei economice, in ciuda programelor derulate la nivel national sau local. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau accesare fonduri europene intreprindere mijlocie. uziile primei zile. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Si nu facem Management de proiect clasic. culturale. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. fonduri europene pentru tineri Romania si- a fixat, impreuna fonduri europene nerambursabile 2014 pensiune turistica cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. Pagina ( de la. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. De exemplu. 1628 2010. CNIPT) si dotarea acestora. Am incercat de fonduri europene nerambursabile 2014 pensiune turistica mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. Tilul proiectului. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. in unele cazuri, beneficiarii administreaza schemele de grant prin care firmele mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Comisia Europeana a lansat fonduri europene pentru tineri deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. Reabilitarea DJ 701 limita jud. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile.

Fonduri Europene Crestere Struti

O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, accesare fonduri europene pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Proiecte pentru fonduri europene crestere struti cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). AXA 3. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. ce contine un dosar de finantare. Obiective specifice. Transmit Autoritatii de fonduri europene crestere struti Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? Acest ? merg bine? Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional fonduri nerambursabile si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. IMM- urile. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006).

Fonduri Nerambursabile Pt Gradinite

Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea fonduri romania la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, fonduri europene agricultura respectiv aderarea in martie 2011. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( fonduri nerambursabile pt gradinite PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Lansare preconizata. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. AXA PRIORITARA 2 ? Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. 4. 1. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. AXA PRIORITARA 4 ? educatia si formarea profesionala pe parcursul vietii si cresterea investitiilor In resursele umane de catre Intreprinderi, In special IMM, si lucratori, prin elaborarea si punerea In aplicare a sistemelor si strategiilor, inclusiv Invatamantul. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. Educatie. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile fonduri nerambursabile pt gradinite alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. 20 fonduri nerambursabile pt gradinite 2. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Important. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de accesare fonduri europene la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Pornesc la drum cu tot entuziasmul.

Fonduri Europene Cu Oi

februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de fonduri europene cu oi solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. b) sa fie considerat integrat este nevoie ca solicitantul sa detina cod CAEN pentru investitiile de pe fiecare componenta. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Si nu fonduri europene cu oi facem Management de proiect clasic. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. cum se completeaza o cerere de finantare. Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Fonduri europene pentru institurii publice. sindicatele si patronatele. accesul pe noi accesare fonduri europene piete. 60% – contribuNie privata. se incadreaza in Axa III ? strategice). Trebuie sa dau banii inapoi? Proiectul se va implementa pe fonduri europene cu oi o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. O crestere economica puternica In special In fonduri structurale cele 10 noi State Membre, care au aderat In mai 2004 plus Romania si Bulgaria, poate fi un impuls semnificativ pentru economia Uniunii Europene.

Lista Fonduri Europene Nerambursabile 2014

crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Achizitionarea licentelor lista fonduri europene nerambursabile 2014 software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia accesare fonduri europene Parudimos din Timis. sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). si are ca obiective. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. 1078 fonduri europene nerambursabile 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e fonduri europene bine de stiut lista fonduri europene nerambursabile 2014 ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Masurile vizate in acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Programul Opertaional Regional 2007- 2013. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Pensiune

sa nu figureze cu credite restante in fonduri europene pentru tineri centrala fonduri europene nerambursabile pentru pensiune riscurilor bancare. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. pana la. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. 2. 3 Acces si participare la FPC. IMPORTANT! Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). 1 alin. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. Fondul de Coeziune ( FC). Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si accesare fonduri europene agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse.

Fonduri Nerambursabile Ferme De Subzistenta

Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. accesare fonduri europene intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si fonduri nerambursabile ferme de subzistenta piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. In toate tarile europene, nevoia de investitii perceputa pentru imbunatatirea transporturilor depaseste resursele financiare disponibile iar aceasta situatie nu se va schimba in urmatorii 15- 20 de ani. Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. 2. 1. 1. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, fonduri nerambursabile ferme de subzistenta solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. De exemplu. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. data lansare estimativa. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Supremia Grup are in prezent fonduri nerambursabile ferme de subzistenta 170 de angajati. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. b) sa fie considerat integrat este nevoie ca solicitantul sa detina cod CAEN pentru investitiile de pe fiecare fonduri agricultura componenta.

Acte Necesare Fonduri Europene Apicultura

44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii acte necesare fonduri europene apicultura 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii fonduri europene nerambursabile protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas accesare fonduri europene Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Documente de planificare si politicile relevante la nivel national ? care vizeaza aceeasi perioada de programare sau o perioada mai scurta, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau in ceea ce priveste obiectivele stabilite ( precum Programul National de Reforma, strategiile in domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? In vederea formalizarii cadrului institutional, se vor constitui structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor acte necesare fonduri europene apicultura pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Acces si participare la formare profesionala continua
” Calificarea – o sansa pentru viitor!” – data lansare estimativa. SA ( infiintata in baza Legii nr. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? uri. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de fonduri europene nerambursabile lapte detinut.