Archives for 

accesare fonduri europene

Fonduri Nerambursabile Pentru Debutanti

extinderea capacitatii de productie. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 fonduri nerambursabile pentru debutanti Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. In cadrul acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale fonduri europene agricultura alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Knowledge Management Institute ? educatia si formarea profesionala pe parcursul vietii si cresterea accesare fonduri europene investitiilor In resursele umane de catre Intreprinderi, In special IMM, si lucratori, prin elaborarea si punerea In aplicare a sistemelor si strategiilor, inclusiv Invatamantul. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. Cele patru fonduri nerambursabile pentru debutanti proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. turisti. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. inovarea proceselor de productie si a produselor. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate fonduri nerambursabile pentru debutanti pirloaga? Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Pescuit. IMM definite conform Legii nr. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre.

Fonduri Europene Pentru Crestere Animale

 In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. si – dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta Pag 17

 CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din accesare fonduri europene cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile Hotel

 Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. ATENlIE! Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. modernizare constructia centrelor […] Continue reading →

Accesare Fonduri Europene Nerambursabile Service Auto

 IMM- urile. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva accesare fonduri europene reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile Masuri

 iunie 2011). Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si […] Continue reading →

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Invatamant

 Programul Operational Sectorial de Transport. Verifica proiectele la fata locului. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport […] Continue reading →

Fonduri Nerambursabile Pentru Studenti 2014

 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati: – activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). […] Continue reading →

Accesare Fonduri Europene Masura 112

 camerele de comert si industrie. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Organizatie de cercetare inseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si […] Continue reading →

Fonduri Europene Pentru Cresterea Vacilor

 si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) accesare fonduri europene ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. De exemplu, reabilitarea retelei feroviare de […] Continue reading →