Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Nerambursabile 10000 Euro Pentru Tineri

Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. datele comparative la nivel european din 2011 situeaza Rom? nia in grupa tarilor fonduri cu cele mai ridicate rate ale acestui indicator ( 22, 2%), doar Italia ( 25, 6%), Grecia ( 26, 3) si Bulgaria ( 27, 3%) av? nd rate mai ridicate fata de Rom? nia. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de accesare fonduri europene competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora fonduri nerambursabile 10000 euro pentru tineri 09. 00. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza fonduri europene agricultura cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Pt Agricultura

dezvoltarii oraselor cu potential de fonduri europene nerambursabile crestere economica. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Proiecte de succes POSDRU . Competente pentru competitivitate ( strategice). Promovarea inovarii in cadrul fonduri europene pt agricultura firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? 55 din Regulamentul ( CE) nr. DMI 1. 1. consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? fonduri europene agricultura si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. H. G. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. pentru noi activitati. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. POSDRU. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Iata, fonduri europene pt agricultura pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de accesare fonduri europene ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? In conformitate cu mentiunile din Ghidul fonduri europene pt agricultura Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare.

Lista Fonduri Europene Masura 141

Ilinca POPOVICI ? Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? ( NNDKP) ? membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Avansul acordat si nejustificat pana la expirarea lista fonduri europene masura 141 duratei de executie a proiectelor prevazute in contractele de finantare va fi recuperat prin executare silita. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. cresterea calitatii serviciilor turistice. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Strategia este de asemenrea in acord accesare fonduri europene cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata fonduri de productivitatea medie la nivelul Uniunii. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. POSCCE. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea fonduri agricultura sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea lista fonduri europene masura 141 proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. Calificari europene ( strategice). 8 din Ordonanta Guvernului nr. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR).

Fonduri Europene Taiate Pentru Romania

punerea accentului pe fonduri nerambursabile combaterea somajului in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala. Perioada aplelului deschis. o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei). este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Panouri solare cu bani europeni. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). ca membri ai unei intreprinderi familiale. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. infrastructura mare de transport si mediu. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Ajutor de stat pentru fonduri europene taiate pentru romania producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – fonduri europene pentru tineri Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai fonduri europene taiate pentru romania ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, accesare fonduri europene inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Agricultura 2014

granturi). autoritatile locale. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si accesare fonduri europene echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Operatiunea 2. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. 1 ? 29 iulie 2011. a) Conditii financiare. Ce se intampla?. iunie 2011). Noile criterii de punctaj si eligibilitate. care sunt sursele de finantare. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. Gestionarea financiara este mai flexibila. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. R. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. plantarea si fonduri europene nerambursabile pentru agricultura 2014 replantarea plantelor perene. 23. 05 ? 23- 08. 2011. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Intrebarile mele ar fi. Comunicatii si tehnologia informationala. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? februarie 2011 Axa prioritara 3. Guvernul fonduri europene nerambursabile pentru agricultura 2014 vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate.

Fonduri Europene Pentru Culturi Nuci

Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. I. crt. Ce se intimpla cu terenurile fonduri europene necultivate, lasate pirloaga? Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? ?. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii fonduri europene pentru culturi nuci Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si fonduri autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. mobila). Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice fonduri europene pentru culturi nuci prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Contributia in natura va accesare fonduri europene fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana.

Acceseaza Fonduri Europene Nerambursabile In 82 Zile

Un organism independent de acceseaza fonduri europene nerambursabile in 82 zile pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. 2. 6. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de accesare fonduri europene drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 fonduri ue avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. 1. 4. 2. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. Din acesti bani se vor realiza lucrari la cladirile A, B si a salii de sport, se vor dota cu calculatoare de ultima generatie doua cabinete de informatica, se va crea o sala acceseaza fonduri europene nerambursabile in 82 zile multimedia si alta de limbi straine, iar profesorii vor primi materiale didactice specifice. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. AXA PRIORITARA 1 ? Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. Axa prioritara 5. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. AGERPRES

. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. sau abrevierea ? S. R. L.

Fonduri Europene Vulcanizare Auto

fonduri europene vulcanizare auto UE are rolul de a reduce disparitatile regionale mari existente la nivelul Uniunii, in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare ( PIB- ul pe cap de locuitor), productivitate, ocupare a fortei de munca, educatie si saracie si de a duce la indeplinire obiectivele Strategiei Europa 2020. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. 3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. 12. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Renovarea si Dezvoltarea Satelor a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR). Masura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. judeNul?. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. fonduri europene vulcanizare auto 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Programul Operational pentru Pescuit. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai accesare fonduri europene expuse la risc. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Ce parere aveti? 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. se incadreaza in Axa II ? 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. 4. 1. b. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. strategice). Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). organizata pe perioada anului 2011. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. service auto, spalatorii, etc. Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa fonduri europene vulcanizare auto inoveze.

Absorbtia Fondurilor Europene In Romania Referat

pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. absorbtia fondurilor europene in romania referat comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta accesare fonduri europene Tehnica pentru POS- T. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru absorbtia fondurilor europene in romania referat investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. grupuri  i organizaNii de producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente.

Fonduri Europene Pentru Vulcanizari

Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Universitate pentru piata muncii ( granturi). Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. 1. 2. 5. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. O parte dintr- fonduri europene pentru vulcanizari un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . CSNR se implementeaza prin Programele accesare fonduri europene Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. ii. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. d. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii.