Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Europene Pt Albine

Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. Scopul acestei linii de finantare. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali. Av. Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 iunie a. c. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor accesare fonduri europene integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Burse doctorale ( strategice). Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. curatarea amplasamentelor. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. fonduri europene pt albine Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. intregul proces de evaluare si fonduri ue selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC.

Fonduri Europene Crestere Ovine

Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii fonduri europene crestere ovine plantatia sau nu se prind? Sanse egale si respect ( strategice). De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri fonduri europene crestere ovine care se inscriu in domeniul fonduri europene crestere ovine sau de interventie. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Bugetul accesare fonduri europene total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Orientarile metodologice de programare vor fi adaptate/ completate pe parcurs, in functie de o serie de decizii importante care vor fi adoptate la nivel national in cursul anului 2012. Fii intreprinzator ( strategice). Reducerea eroziunii costiere. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. De aici vine si fonduri europene nerambursabile marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. aplicatiile online se pot depune incepand cudata de 02. 06. 2011. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Piscine

1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. 3) Prin derogare de la art. este situata pe teritoriul tarii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Astfel, pentru a fonduri ue beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Calitate in serviciile de ocupare? 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Profesionisti in piata muncii? Operatiunea c). detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente fonduri europene nerambursabile pentru piscine si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de accesare fonduri europene finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. Parteneri in formare continua ( granturi). Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex.

Fonduri Europene Pt Microintreprinderi

Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut accesare fonduri europene si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in fonduri europene pt microintreprinderi cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Baza pentru elaborarea acestui document fonduri europene pt microintreprinderi strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Atentie. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. actiuni pentru dezvoltarea ? cloud computing?. Parteneri in formare continua ( granturi). Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai fonduri lansa urmatoarele linii de granturi. D. 1) fonduri structurale pot include si achizitionarea terenului in proiect. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Fonduri Nerambursabile 2014 Imm

Scoala pentru toti ( granturi). AXA PRIORITARA 4 ? Fondurile totale alocate Masurii 125 accesare fonduri europene prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. Societate in comandita simpla ? Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente fonduri nerambursabile 2014 imm nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau fonduri nerambursabile 2014 imm av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. NU in cadrul acestei masuri. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Masuri privind diversificarea economiei rurale. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care fonduri europene nerambursabile impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. Principalele fonduri europene pentru tineri prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. de schimbarile din acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, altele decat pescuitul. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri nerambursabile 2014 imm fonduri.

Fonduri Europene Jeremie

Fogolyan Kristof? Sf. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. 136 2006. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie fonduri europene nerambursabile sau alta. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. camerele fonduri structurale de comert si industrie. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Masuri de tranzitie pentru Romania. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Interpretare se va face in limbile romana, romani si accesare fonduri europene engleza. Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. 3. 2. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fonduri europene jeremie fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. un grad de absorbtie de 9, 53%. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit.

Fonduri Europene Mediul Urban

Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din fonduri romania Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Capacitatea administrativa ? cota de cel fonduri europene putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. 1. 5. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Parteneriat transnational ( strategice). Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. 0. 041 Se acorda punctaj suplimentar pentru fonduri europene mediul urban persoanele sub 40 de ani. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse accesare fonduri europene publice sau private. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua.

Fonduri Europene Ferma Ciuperci

Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 fonduri ue Euro. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la accesare fonduri europene economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. 31 octombrie 2011. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul fonduri europene ferma ciuperci dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Femei 2010?. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii:. Proiectele aprobate sunt. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului.

Fonduri Europene Dolj

Bun. Firme de cablu TV. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru fonduri europene dolj care beneficiarul este va fi autorizat. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Intrarea in vigoare a Codului fonduri ue de Bune Practici pentru Achizitii Publice. I. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna fonduri europene dolj iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. De la bugetul de stat accesare fonduri europene se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de fonduri romania euro. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. 2. 3 Acces si participare la FPC. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. 30 milioane de euro, BRD ? Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. 2. 1. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania.

Fonduri Europene Nerambursabile Sapard

printr- o dubla abordare ( angajati si accesare fonduri europene angajatori). Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult fonduri europene nerambursabile sapard mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. 2. 1. 1. ca membri ai unei intreprinderi familiale. contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. A doua sansa in educatie ( strategice). Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- accesare fonduri europene le si pe cele pentru protectia fonduri europene nerambursabile sapard mediului. Orientarea integrata 7. 3. 1. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, fonduri europene nerambursabile sapard este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR fonduri europene agricultura este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. De exemplu. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? 155/ 2008. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT.