Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Mediu Urban

2. 1. Investitii productive in acvacultura ? Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general fonduri nerambursabile privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa. Romania poate sa ia anumite masuri, asa cum am spus, de ordin fiscal sau de alta natura prin care sa penalizeze pe cei care detin terenuri, care le inregistreaza ca terenuri agricole, dar nu le cultiva. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest fonduri europene pentru mediu urban an si pana in 2013. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un accesare fonduri europene mix de probleme. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Interviu cu Dacian Ciolos. Lucrarile ar putea fonduri europene pentru mediu urban incepe in acest an. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. judeNul?. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- urilor si proiectelor rezultate. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Tilul proiectului. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Vita De Vie

Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). organizata pe perioada anului 2011. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase. Av. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. In 2010 CEC BANK a oferit fonduri europene nerambursabile pentru vita de vie peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management accesare fonduri europene pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . 10. grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr.

Fonduri Nerambursabile Pentru Panouri Solare

subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Se vor simplifica regulile privind rambursarea proiectelor FSE, in special pentru beneficiarii mai mici, care constituie cel putin 50 % dintre destinatarii finantarii FSE ? ONG- urile, intreprinderile mici si mijlocii si altii. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . fonduri ue un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. politieneasca si judiciara. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in accesare fonduri europene cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind fonduri nerambursabile pentru panouri solare de 1. 231. 052 lei. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. Sprijin pentru actiunile fonduri nerambursabile pentru panouri solare de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. 1. 4. Instalarea tinerilor fermieri. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Un sfat pe zi ? Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea fonduri nerambursabile pentru panouri solare unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. care asigura un acces Imbunatatit la formarea profesionala, In special a lucratorilor slab calificati si a lucratorilor . In varsta, prin dezvoltarea calificarilor si a competentelor, prin diseminarea tehnologiilor informatiei si comunicarii.

Fonduri Europene Hale

In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde accesare fonduri europene este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? destinat sa consolideze . Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri fonduri europene hale de proiecte. Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte. Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a). subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? La polul opus se afla Programul Operational Sectorial Transport ( POS T), care a avut si cel mai mic grad de absorbtie, de numai 2, 59%, in cadrul acestuia fiind depuse doar 80 de proiecte, din care 41 au primit decizie de finantare. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de fonduri europene agricultura sustenabilitate de mediu. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. fonduri europene hale ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?.

Fonduri Europene Pentru Plantatii De Lavanda

AXE PRIORITARE. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este accesare fonduri europene necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Proiecte si activitati eligibile. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? 12. 80%. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa fonduri nerambursabile realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Cabinete medicale. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv fonduri europene pentru plantatii de lavanda presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel fonduri europene pentru plantatii de lavanda Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. Un sfat pe zi ? Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Operatiunea 4. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii fonduri nerambursabile publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor fonduri europene pentru plantatii de lavanda sa inoveze.

Fonduri Europene Ferma Struti

Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul fonduri europene ferma struti antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. 2. 5. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. 1. 5. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. 80% – contribuNia Uniunii Europene. 8. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre fonduri europene ferma struti cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul accesare fonduri europene cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care fonduri europene ferma struti acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Proiecte si activitati eligibile. instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare.

Fonduri Europene Apicultura 112

Reconstructia statutului femeii. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. CE finanteaza:. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor fonduri europene apicultura 112 domenii- cheie. Continua sa te califici. 1. 4. 1. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Suma maxima ce poate fi fonduri europene apicultura 112 accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului accesare fonduri europene legislativ la nivel european. sunt intreprinderi mici, cu un numar cuprins intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. 5. 1. Operatiunea 312 ? Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Pentru o viata mai buna? ( strategice). inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt in derulare negocieri la nivel european privind noile regulamente. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Piscicultura

Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. uziile primei zile. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? care sunt sursele de finantare. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Exemplu Hewlett Packard HP. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului accesare fonduri europene Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii.

Masuri Pe Fonduri Europene

CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, fonduri structurale din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? ( inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. ii) porcine, din care. 2. 1 Drumuri nationale. iii. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania accesare fonduri europene si va putea fi atins prin. accesul pe noi piete. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, masuri pe fonduri europene miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform fonduri legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul masuri pe fonduri europene major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii.

Fonduri Europene Pentru Crescatorii De Ovine

La nivel regional. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit fonduri europene nerambursabile comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul fonduri nerambursabile de a fi declarat pol national de crestere. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Romania are nevoie fonduri europene pentru crescatorii de ovine de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Alti detinatori de teren agricol. a. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. 2- 4 membrii experti independenti. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Tipul solicitantului eligibil. diversificarea economiei locale. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor accesare fonduri europene depaseste 90 % din media UE- 27. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. Dupa adoptarea de catre Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul ( statele membre) si mai apoi Parlamentul European isi vor adopta pozitia. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. este situata pe teritoriul tarii. 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. Cresterea competitivitatii sectoarelor agro- alimentar si forestier, imbunatatirea fonduri europene pentru crescatorii de ovine mediului si a . Crearea unei noi unitati de productie . Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale.