Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Europene Ptr.infiintare De Livezi

Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. 1200/ 2004. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Atentie. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica accesare fonduri europene la circa 224 de milioane de euro. stabilirea criteriile ce trebuie sa le indepliniti pentru un punctaj cat mai mare la depunerea proiectelor. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state. Conform Art. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea fonduri europene ptr.infiintare de livezi fonduri romania anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Verifica proiectele la fata locului. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ?

Accesare Fonduri Europene In Zootehnie

Burse doctorale ( strategice). 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Capacitatea administrativa ? serviciile publice sunt slab dezvoltate si ? neprietenoase?. comunitatea locala. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Prioritati ale aceste masuri. Prevenirea riscurilor, inclusiv accesare fonduri europene dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament privilegiat. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Alti detinatori de teren accesare fonduri europene in zootehnie agricol. b. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Totodata, au fost efectuate plati totale fonduri ue in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari accesare fonduri europene in zootehnie trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen.

Achizitia De Utilaje Agricole Cu Fonduri Europene

Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. 2. 1 Drumuri nationale. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 15 1990, cu fonduri structurale modificarile si completarile ulterioare). Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. 7 sau art. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? ex. CNIPT) si dotarea acestora. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp achizitia de utilaje agricole cu fonduri europene cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Scopul acestei linii de finantare. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru accesare fonduri europene justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Persoanele juridice. asociatii. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Scoala pentru toti ( granturi). In anul 2010 nu s- au incheiat contracte de finantare nerambursabila pentru aceasta axa, unul din motive fiind acela ca se adreseaza mai mult institutiilor publice, iar acestea, conform reglementarilor legale in vigoare, sunt neplatitoare a taxei pe valoarea adaugata.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Intreprinderi Mici Si Mijlocii

extinderea capacitatii de productie. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Tipul solicitantului eligibil. Fii intreprinzator ( strategice). Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. IMPORTANT! Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). fonduri structurale MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. accesul pe noi piete. Unele au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile si sa le amane pentru anii urmatori. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale de cooperare intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- fonduri europene nerambursabile pentru intreprinderi mici si mijlocii urilor si proiectelor rezultate. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. elaborarea si fonduri europene nerambursabile pentru intreprinderi mici si mijlocii implementarea accesare fonduri europene politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. Ordin MEF nr. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Contestatii criterii de selectie pentru fonduri europene nerambursabile pentru intreprinderi mici si mijlocii masura 322. I. F. N. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea.

Fonduri Nerambursabile Pentru Oi

8. fonduri nerambursabile pentru oi Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de fonduri europene agricultura Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara fonduri nerambursabile pentru oi si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea fonduri nerambursabile pentru oi ce ` si doreste? 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, accesare fonduri europene in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. productie, transport, distributie si utilizare finala ? La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Republica Moldova

La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? Vest din Cluj- Napoca. Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru fonduri europene pentru agricultura republica moldova perioada 2007? 2013. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Atentie. maxim 12 puncte). Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea fonduri structurale sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi accesare fonduri europene valoarea de 200. 000 Euro proiect. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Incep? nd cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara, transformata rapid intr- o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat fonduri agricultura efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi?

Fonduri Europene Microintreprinderi

Cel mai important lucru pentru un beneficiar sunt cunostintele pe care le are legate de tipul de afacere pe care o conduce sau pe care ar vrea sa o dezvolte, aceste cunostinte sunt baza lui de informatii pe care trebuie sa le dezvolte si care il va ajuta ulterior sa aibe un trend crescator al cifrei de afacere. Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii fonduri europene microintreprinderi de actiune. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data fonduri agricultura lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Toate materialele promotionale vor accesare fonduri europene fi inscriptionate cu textul. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru fonduri structurale prevenirea fonduri europene microintreprinderi si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie.

Fonduri Structurale Nerambursabile Apicultura

Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene fonduri structurale nerambursabile apicultura atrase. fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie accesare fonduri europene pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European fonduri romania Energy Efficiency Fund ? 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Masuri privind diversificarea economiei rurale. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. a) Autoritatea de Certificare si fonduri structurale nerambursabile apicultura Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). in comuna Crangurile, judetul Dambovita. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Av. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. c) efectivul de vaci de lapte pentru care fonduri structurale nerambursabile apicultura se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin.

Fonduri Europene Pentru Cultura De Rapita

Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. AXE PRIORITARE TEMATICE. reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. In domeniul gestionarii, prin promovarea spiritului de Intreprindere, a inovatiei si a Intreprinderilor tinere. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. 1 membru fonduri europene agricultura din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Titlul documentului Nr. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le accesare fonduri europene ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve fonduri europene pentru cultura de rapita o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. 2. 5. 2. 1. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de fonduri europene nerambursabile sprijin prin Masura 112. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. organizata pe perioada anului 2011. 2. 1. 1. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Pentru o viata mai buna? Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior .

Fonduri Europene Pentru Mediul Rural

Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. 1 ? Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). 15. un grad de absorbtie de 9, 53%. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc. exclusiv restaurante fonduri europene pentru mediul rural de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. organizata pe perioada anului 2011. se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. de lei. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. SA ( infiintata in baza Legii nr. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). Pe ce domenii este mai bine sa accesezi fonduri europene pentru mediul rural un fond european? Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? accesare fonduri europene pentru a mari impactul finantarii.