Tag Archives: accesare fonduri europene

Fonduri Nerambursabile Tineri 2014

posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Firme de cablu TV. 3. 3. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. durata proiectului este de 30 de luni. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor fonduri nerambursabile tineri 2014 publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. fonduri europene agricultura A doua sansa in educatie ( strategice). 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Pagina ( de la. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Cabinete veterinare. 1. 4. Soft Aplicativ si Servicii S. A. 1 ? Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Pentru obtinerea acestui accesare fonduri europene certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Vita De Vie

in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 a POSCCE. 1974 2006, cum ar fi. Mediu si schimbari climatice. Situatia atragerii fondurilor europene. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. persoane fizice. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Ordin nr. pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total accesare fonduri europene 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala. 4. 1. 2. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. AXA PRIORITARA 1 ? Diversificarea retelelor fonduri nerambursabile pentru vita de vie de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in fonduri nerambursabile pentru vita de vie colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. ATENlIE! Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii educatiei si ingrijirii timpurii ( 0- 6 ani), in special pentru grupa de v? rsta 0- 3 ani. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene.

Masuri Pentru Fonduri Europene

Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a accesare fonduri europene cofinanta viitorul proiect. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Axa prioritara 6. 2. 2. proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. culturale. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari fonduri europene agricultura privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si masuri pentru fonduri europene Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. Aceasta cota fonduri agricultura ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Informarea si publicitatea pentru proiect. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Conform noului masuri pentru fonduri europene calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi.

Fonduri Europene Aprilie 2014

4. Axa prioritara 1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. IMM- urile. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. Programul National de Dezvoltare Rurala. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. 36, litera a, punctele i, ii i iii). Ordin nr. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 1. 1. 2. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. In ceea fonduri agricultura accesare fonduri europene ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Astfel, solicitanNii masurii 141 care i i propun  i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni fonduri europene aprilie 2014 de cereri de proiecte pentru Masura 112. Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de fonduri europene nerambursabile turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Data limita. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT!

Fonduri Europene Pentru Tineri Care Se Muta La Sat

O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. cresterea participarii, accesibilitatii si calitatii educatiei si ingrijirii timpurii ( 0- 6 ani), in special pentru grupa de v? rsta 0- 3 ani. Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Mediul rural ? Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . 4. 1. 1. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. IMM fonduri europene pentru tineri care se muta la sat definite conform Legii nr. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Comunicatii si tehnologia informationala. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la accesare fonduri europene finalizare. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele fonduri nerambursabile pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cabinete Stomatologice

achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Cum se obtine subventia. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. 413/ 2008 al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor pentru modificarea fonduri nerambursabile pentru cabinete stomatologice anexei Ordinului nr. Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. organizatii de pescari. Pana in acest moment au fost contractate 58 de proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. durata proiectului este de 30 de luni. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Pe toata accesare fonduri europene tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. ATENTIE. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. Inlocuirea plantatiilor viticole din fonduri europene nerambursabile soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea accesare fonduri europene plantatiilor pentru struguri de masa. concentrarea tematica asupra prioritatilor Strategiei Europa 2020 pentru o ? crestere inteligenta, durabila si incluziva?, transpusa in Cadrul Strategic Comun ( CSC) la nivel european. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Oradea. 1. 2. 3.

Fonduri Nerambursabile Pentru Asociatii Sportive

Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari fonduri nerambursabile pentru asociatii sportive pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. 10 milioane de euro. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Masuri de sanatate a animalelor. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Ce sunt cheltuielile eligibile? Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din fonduri europene POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Masura 411 ? Sprijinirea accesare fonduri europene investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fonduri structurale fost extrem de benefic pentru Romania. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. 2. 1. 4. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care fonduri nerambursabile pentru asociatii sportive acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care fonduri nerambursabile pentru asociatii sportive solicita fonduri externe nerambursabile.

Fonduri Europene Nerambursabile Transport

Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Sanse fonduri europene nerambursabile transport egale si respect ( strategice). 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. 6. 1. AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. ii. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc. 1200/ 2004. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. service auto, spalatorii, etc. Fond structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii In sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM ? uri. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Masuri de sanatate publica. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei: Analiza socio- economica ? aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in fonduri structurale HCL. Sibiu anunta fonduri agricultura fonduri europene nerambursabile transport lansarea fonduri europene nerambursabile transport proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. furnizorii de retele de comunicatii electronice. EEFF). 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu accesare fonduri europene prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Fonduri Nerambursabile Pentru Saloane De Infrumusetare

Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de fonduri europene nerambursabile calitate. Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Interviu cu Dacian Ciolos. DMI 6. 2. Invata o meserie ( strategice). Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 272/ 2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritate de Management pentru Fondul de Coeziune. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data fonduri nerambursabile pentru saloane de infrumusetare lansare estimativa. pentru noi activitati. Ziceti- mi si mie. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. 1. 2. 3. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . Analiza socio- economica ? Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu fonduri structurale un mix de probleme. agenti economici. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de accesare fonduri europene ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. La nivel national. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. care este rolul unui manager de proiect. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura.

Ferma Vaci De Carne Fonduri Europene

ferma vaci de carne fonduri europene construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a fonduri ue furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. servicii topografice. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de fonduri europene agricultura noi locuri de munca. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Colegiul National ? Ioan Slavici? Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. curatarea amplasamentelor. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Societate in comandita pe actiuni ? silviculturii – data lansare estimativa. accesare fonduri europene se incadreaza in Axa ferma vaci de carne fonduri europene Prioritara I ? persoane fizice. NU in cadrul acestei masuri. Ilfov ? Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. La nivel regional. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. De exemplu. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului.