Fondurieuropene Ro

Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Birocratia creste costurile. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). ATENlIE! Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand fondurieuropene ro seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. unitatile sanitare si de asistenta sociala. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . in aceasta situatie este accesare fonduri europene dificil de previzionat sumele de care. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii fonduri 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . Partea de accesare fonduri europene transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de .