Fonduri Ue Apicultura

Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. POSDRU 97 6. 3 S 59120. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. 1. 5. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la fonduri europene alin. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei fonduri ue apicultura administrative. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile fonduri europene nerambursabile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Investitiile in activitati fonduri ue apicultura non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru fonduri structurale Grecia si Portugalia pana In 2010. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Av. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN.