Www.fonduri Europene Pentru Agricultura

potentiali poli de crestere. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Colegiul National ? Ioan Slavici? Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. www.fonduri europene pentru agricultura www.fonduri europene pentru agricultura i) legume. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a fonduri europene agricultura anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Statelor Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. 2. 5. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. 1- 29 aprilie 2011. Masura 125 ? achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura.

Accesare Fonduri Europene Nerambursabile Cluj

Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. servicii de proiectare. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea fonduri europene pentru tineri obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. 10 milioane de euro. Axa LEADER. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. accesul pe noi piete. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Fonduri europene pentru restaurante. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa accesare fonduri europene nerambursabile cluj Prioritara 1 a POS CCE. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Incurajarea activitatilor turistice. ii) porcine, din care. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Univ. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii accesare fonduri europene nerambursabile cluj fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. 1. 2. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Intrebari frecvente in cadrul FEADR. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii accesare fonduri europene nerambursabile cluj fermieri ai masurii 112.

Fonduri Europene Ferma Vaci Lapte

Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. construirea de noi ferme. 12. 750. 000 euro. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. 44 16 aprilie 2008). Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in fonduri ue conformitate cu procedurile relevante. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Clarificare privind fonduri modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). un grad de absorbtie de 9, 53%. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului fonduri europene ferma vaci lapte Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Operatiunea 312 ? Cresterea valorii adaugate a produselor fonduri europene ferma vaci lapte agricole si forestiere. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Washington DC) ? Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma.

Fonduri Europene Pentru Livada Meri

Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare fonduri europene Regionala ( FEDR). In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face fonduri europene pentru livada meri ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. uziile primei zile. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. in dictionar). Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre fonduri europene pentru livada meri Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Proiect de succes finantat prin POSDRU. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. 20% contributia Guvernului Romaniei.

Fonduri Europene Baruri

Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Proiecte de fonduri cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu fonduri europene baruri activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii fonduri europene baruri cadavrelor de animale
. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. este situata pe teritoriul Narii. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. In cazul in care proiectul prevede investitii in structura de primire turistica si in activitati recreationale, iar aceste activitati se regasesc in criteriile suplimentare aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa financiara a componentei a), iar proiectul fonduri europene baruri nu va fi considerat un proiect integrat. 1. 2 Invatamant superior de calitate. mediu si prevenirea riscurilor. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.

Fonduri Nerambursabile Pentru O Ciupercarie

Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Asigurarea fonduri agricultura sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. AXA 2. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de fonduri nerambursabile pentru o ciupercarie eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Din banii realocati vor fonduri nerambursabile pentru o ciupercarie fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. 1 IUNIE ? IULIE fonduri structurale 2009. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. c. maxim 15 puncte). Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. Fii activ pe piata muncii. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1.

Baze Sportive Cu Fonduri Europene

Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. a biomasei, baze sportive cu fonduri europene a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza fabricarea peletilor?. exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu fonduri nerambursabile specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. Calificari europene ( strategice). Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact baze sportive cu fonduri europene din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. AXA PRIORITARA 2 ? Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost accesare fonduri europene utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Proiecte si activitati eligibile. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. service auto, spalatorii, etc. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. 476. 077. 390 Euro, din care. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Microintreprinderi

Contract nr. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. In ceea ce priveste industria, acest lucru presupune costuri reduse si o productivitate mai mare, mai putine resurse necesare, mai multe produse competitive si piete mai mari pentru desfacerea acestor produse. Univ. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. APDRP redeschide masura 112. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Cabinete veterinare. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Imbunatatirea accesibilitatii Regiunilor si In particular a accesibilitatii centrelor urbane si a legaturilor cu zonele Inconjuratoare. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje fonduri structurale reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea fonduri europene nerambursabile pt microintreprinderi achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat fonduri europene nerambursabile pt microintreprinderi bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). 2- 31 mai 2011. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, fonduri europene nerambursabile pt microintreprinderi sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. organizatii de pescari. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice.

Fonduri Europene 2014 Agricultura

APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 1828/ 2006. Totodata, conform memorandumului aprobat la 13 iunie 2012, organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020 se va realiza cu fonduri europene 2014 agricultura respectarea principiului european al parteneriatului si implic? nd consultari cu reprezentanti ai autoritatilor competente nationale, regionale, locale, cu organizatii ale societatii civile, cu parteneri economici si sociali, inclusiv partenerii din domeniul protectiei mediului sau av? nd responsabilitati pentru promovarea egalitatii si nediscriminarii. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Bugetul total fonduri europene agricultura al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se fonduri nerambursabile ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Raspuns. entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. si 3. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de fonduri europene agricultura afaceri pentru o perioada de cinci ani. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul i i propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cu ti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr.

Fonduri Europene Pe Resurse Umane

Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Transporturi. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? Intrebarile mele ar fi. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Femei 2010?. 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt fonduri europene sigure. 2- 4 membrii experti independenti. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. simularea unei analize cost- beneficiu pentru fonduri europene pe resurse umane beneficiari publici. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. AXA 3. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art.