Fonduri Europene Craiova

Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). jud. 20 2. de schimbarile din fonduri europene acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, altele decat pescuitul. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care fonduri un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul fonduri europene nerambursabile Justificativ. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Programul Operational Regional. IMM- urile. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Cine poate sa solicite finantare. VAN, IRR, Rc b fonduri europene craiova etc. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. diversificarea economiei locale. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI).

Fonduri Europene Nerambursabile Satu Mare

alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de fonduri europene nerambursabile satu mare turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. se incadreaza in Axa II ? Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Acte necesare. 2. 1. 1. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. 4. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate fonduri europene nerambursabile satu mare in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Pescuit. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. POSDRU 97 6. 3 S 59120. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. pentru realizarea de fonduri europene pentru tineri activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. in dictionar). Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. fonduri europene nerambursabile satu mare Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte.

Helesteu Cu Fonduri Europene

Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Pescuit. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. 4. 1. 3. Scopul acestei linii de finantare. Masura 312 ? investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze helesteu cu fonduri europene investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate fonduri nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Cabinete veterinare. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. 2. 1. Universitate pentru piata muncii ( granturi). consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. sunt infiintate in temeiul Legii nr. care sunt sursele de finantare. b) Alte conditii de obtinere. Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun ( CSC), document care va transpune obiectivele UE in actiuni- cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilit? nd coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE. de fapt, o mare helesteu cu fonduri europene parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Imbunatatirea calitatii, eficientei fonduri europene nerambursabile si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti.

Fonduri Nerambursabile Ferma De Vipere

Orientarea integrata 10. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Finantare programe de sanatate si mediu. Alti detinatori de teren agricol. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte fonduri nerambursabile ferma de vipere rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul fonduri nerambursabile Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. destinat sa consolideze . Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. cunoastere si inovare, o economie mai viabila, un nivel ridicat de ocupare a fortei de munca si incluziune sociala. R. incepand de la stadiul de cherestea ( ex. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. si are ca urmatoarele obiective principale. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. iunie 2011). Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta.

Fonduri Europene De Pre-aderare In Romania

la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Masuri de sanatate a animalelor. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea accesare fonduri europene retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– fonduri agricultura data lansare estimativa: ianuarie fonduri europene nerambursabile 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. 30 milioane de euro, BRD ? I. Servicii de ocupare eficiente? in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna fonduri europene de pre-aderare in romania sumele primite. v. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. investitiile in instalatii sau echipamente fonduri europene de pre-aderare in romania cum ar fi. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR.

Fonduri Europene 2014 Pentru Service Auto

155/ 2008. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Reamintim ca in cadrul acestei operatiuni se finanteaza proiecte ce asigura conctarea la internet prin conexiuni broadband si achizitionarea de echipamente ocnexe. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri fonduri agricultura publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere fonduri europene 2014 pentru service auto in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. 16. Recent m- a fonduri structurale intrebat cineva care detine o afacere cu aur si diamente daca poate accesa fonduri structurale. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC.

Fonduri Europene Pt Infiintare Livezi

Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. 3. 3. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. Parteneri in formare continua ( granturi). Intreprinderile, organizatiile non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. fonduri europene pt infiintare livezi In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere fonduri europene pt infiintare livezi a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. din cadrul PNDR. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Pe de alta parte, adoptarea cu int? rziere a unor decizii la nivel national poate crea dificultati mari in recuperarea timpului pierdut in procesul de programare. CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. Fogolyan Kristof? 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. D. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Axe prioritare. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, fonduri nerambursabile protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. AXA 4. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea fonduri europene pt infiintare livezi planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice.

Fonduri Europene Nerambursabile Domenii De Activitate

3. 1. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica ( 14%) si cofinantare privata ( 2%). Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. mai mult decat agricultura ( granturi). Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si fonduri din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. IMM- urile. Resursa umana din cadrul sistemului de coordonare, management si control constituie un factor esential in implementarea PO. Somerii, in special tinerii sau somerii de lunga durata, femeile care doresc sa se reintegreze profesional si grupurile defavorizate vor avea mai multe posibilitati de formare profesionala, consiliere si asistenta individualizata. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. AXA PRIORITARA 1 ? fonduri europene nerambursabile domenii de activitate Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Schimb de bune practici ( granturi). Ce sunt cheltuielile eligibile? strategia de asistenta tehnica si fonduri ue sau planul de comunicare aprobate si . 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. se incadreaza in Axa II ? Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013.

Fonduri Europene Nerambursabile In Mediul Rural

Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. 346 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, care este armonizata cu legislatia comunitara in vigoare. De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Servicii de ocupare eficiente? Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. E bine sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. Recent m- a intrebat cineva care detine o afacere cu aur si fonduri diamente daca poate accesa fonduri structurale. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea fonduri europene nerambursabile in mediul rural rol de decizie. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de fonduri europene nerambursabile in mediul rural lei. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse fonduri europene nerambursabile in mediul rural pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere.

Fonduri Europene Pt Medicina

Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. 20 2. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului fonduri europene pt medicina de invatamant si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si in plina dezvoltare. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. sanie, trasura), barca cu vasle. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. Programul Operational Regional POR A5 ? Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. b. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau fonduri local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c). Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare fonduri europene pt medicina pentru perioada 2014- 2020. Facilitati date de guvern pentru program. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala fonduri europene pt medicina din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala.