Fonduri Europene Domenii Eligibile

Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 12. 750. 000 euro. Infiintarea plantatiilor de pomi, fonduri europene agricultura arbusti fructiferi si capsuni. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. strategice). competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe fonduri europene domenii eligibile cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. de schimbarile din acest fonduri europene domenii eligibile sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, fonduri nerambursabile altele decat pescuitul. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. mobila). Proiectele aprobate sunt. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. achizitionarea de utilaje, echipamente, hardware, soft- uri, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora, costurile de instalare si montaj. fonduri europene pentru tineri Actiuni colective. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. 1574/ 2003 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Finantelor si a Agentiei Nationale pentru Administratia Fiscala.

Fonduri Europene In Domeniul Artei

Din aceasta cauza, autoritatile publice se confrunta cu probleme in elaborarea proiectelor. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile fonduri europene in domeniul artei care ? merg bine? Valorificarea resurselor regenerabile de energie. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare fonduri europene nerambursabile de peste1, 5 miliarde de lei. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Calitate in serviciile de ocupare? din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. 0. 041 Se acorda punctaj suplimentar pentru persoanele sub 40 de ani. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). 20% – contributia Guvernului Romaniei. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Atentie. Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Proiectele aprobate sunt. Documente de planificare si politicile relevante la nivel national ? care vizeaza aceeasi perioada de programare sau o perioada mai scurta, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau in ceea ce priveste obiectivele stabilite ( precum Programul National de Reforma, strategiile in domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc. dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta.

Fonduri Europene Pentru Baza Sportiva

Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. 12. 750. 000 euro. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Apel deschis. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. Cresterea eficientei energetice si a accesare fonduri europene sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului fonduri europene pentru baza sportiva energetic) Operatiunea a). federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. sucursala Romania Knomacons. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. inovarea proceselor de productie si a produselor. 3. 5. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. Programe postdoctorale ( strategice). ATENlIE! Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile fonduri nerambursabile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. accesul pe noi piete. Tilul proiectului. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Nu abandona scoala. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,.

Fonduri Europene Pt Micii Fermieri

6. 1. Mediul rural ? Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. AXA PRIORITARA 3 ? Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Tinand cont totodata de faptul ca tara noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. domeniul de productie. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. doua sunt comitete reprezentative pentru dezvoltarea regionala si pentru dimensiunea teritoriala. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. ATENlIE! Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- fonduri CCE. Reconstructia statutului femeii. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata fonduri europene pt micii fermieri la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Masurile fonduri europene pentru tineri pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A.

Fonduri Europene Pentru Cultura Trandafiri

Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite fonduri agricultura prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. 2. 550. 000 euro. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola5 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. De exemplu. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru fonduri structurale acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. si care pentru realizarea proiectelor eligibile fonduri europene pentru cultura trandafiri din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia fonduri europene pentru cultura trandafiri din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. Masurile vizate in acest sens sunt structurate pe 4 directii de actiune. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. in comuna Crangurile, judetul Dambovita. Procesul de monitorizare Operatiunea d). Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune.

Infiintare Ciupercarie Fonduri Europene

a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in accesare fonduri europene educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere infiintare ciupercarie fonduri europene a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. 3. 2. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. este de a oferi finantare pentru proiectele fonduri nerambursabile de energie regenerabila din UE. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . Oratori. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte infiintare ciupercarie fonduri europene de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. 4. 1. b. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse de venit). Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Din cele 12 comitete consultative. cum se completeaza o cerere de finantare. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute fonduri structurale de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali.

Fonduri Europene Afacere Online

Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. In ceea ce priveste politica de resursa umana pentru acest sistem, din POAT vor fi sprijinite actiunile orizontale de imbunatatire si implementare a acestei politici, iar in ceea ce priveste salarizarea personalului. Pe scurt, planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din Rom? nia in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica in alegerea acelor politici si proiecte. Universitate pentru piata muncii ( granturi). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. Actionam impreuna( strategice). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii fonduri europene nerambursabile accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. Programul Operational Regional. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. EEFF). Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu fonduri europene afacere online reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. strategice). Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Solicitanti eligibili pot fi. Activitatile proiectului sunt. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta.

Fonduri Europene Masura 121

sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. unitatile sanitare si de asistenta sociala. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? 6. Plati de Agro- mediu. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Universitate pentru viitor ( strategice). Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si fonduri europene nerambursabile in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). DMI 1. 1. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. instrument esential pentru finantator. fonduri europene masura 121 organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. 44 16 aprilie 2008). Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. organizatiile neguvernamentale. Nu abandona scoala. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de fonduri europene masura 121 primire turistice. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Probleme in finantarea fonduri europene masura 121 parcurilor eoliene. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. Programul Operational pentru Pescuit. Impreuna pe piata muncii? ( strategice). 3 alin. rolul UE si al politicii de coeziune si impactul acestor fonduri asupra dezvoltarii economice si sociale a tarii. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . 4 alin. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR fonduri romania In principiile europene ale Politicii de Coeziune. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola.

Fonduri Europene Reciclare Deseuri

Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului fonduri europene reciclare deseuri pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise fonduri nerambursabile in certificatul constatator. 9. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia fonduri europene agricultura care va fi aleasa pentru managementul fondului. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se fonduri europene reciclare deseuri poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. DMI 6. 2. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. 249/ 2007 ( abrogat). pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Casatoriti Pentru Case

Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor fonduri europene pentru tinerii casatoriti pentru case rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari fonduri structurale si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? 2. 1. 4. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. destinat sa consolideze . Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. ex. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1: Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Trendul pozitiv al participarii la educatia prescolara din ultimii ani poate fi consolidat si depasit in urmatoarea perioada at? t prin reducerea decalajelor pe medii de rezidenta, c? t si prin imbunatatirea calitatii acestui sistem prin implementarea unor programe inovative care sa asigure o o pregatire adecvata pentru integrarea copiilor in scoala. Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. Alte programe nationale. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente.