Fonduri Nerambursabile Elvetiene

Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Persoanele juridice. Ministerul Afacerilor Europene coordoneaza procesul de elaborare a documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020, in calitatea sa de coordonator national al managementului fondurilor europene conform atributiilor conferite prin HG nr. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Sprijinul acordat beneficiarilor va fi fonduri nerambursabile elvetiene diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. Infrastructura de baza ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Conform art. fonduri europene 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea fonduri nerambursabile elvetiene in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? este de a oferi finantare pentru proiectele fonduri nerambursabile elvetiene de energie regenerabila din UE. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Eu de exemplu nu pot lua fonduri ca nu cunosc pe nimeni de aceea si` mi doresc o afacere zic eu profitabila dar ar trebui sa se acorde o sansa si celor care nu au si ar vrea sa aiba. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. 4. 1. 1. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112.

Fonduri Europene Pentru Plantatii De Lavanda

AXE PRIORITARE. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este accesare fonduri europene necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Proiecte si activitati eligibile. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? 12. 80%. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa fonduri nerambursabile realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Cabinete medicale. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv fonduri europene pentru plantatii de lavanda presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel fonduri europene pentru plantatii de lavanda Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. Un sfat pe zi ? Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Subliniind importanta investitiilor si reformelor in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Operatiunea 4. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii fonduri nerambursabile publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor fonduri europene pentru plantatii de lavanda sa inoveze.

Fonduri Nerambursabile Sanatate

Noul proiect de regulament FSE incurajeaza participarea adecvata si accesul organizatiilor non- guvernamentale la actiuni sprijinite din FSE, in fonduri nerambursabile sanatate special in domeniile incluziune sociala, egalitate de sanse si oportunitati egale. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. formare profesionala continua Termenul de depunere fonduri nerambursabile sanatate a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Prezinta. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . maxim 12 puncte). Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. AXA PRIORITARA 1 ? Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu fonduri ue mai mult de 6, 5% pe an. lucrari de mutare a pamantului. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? iulie 2011). 1. 4. 2. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European fonduri nerambursabile sanatate National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. se incadreaza in Axa Prioritara I ? 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Contributia Uniunii Europene ? In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate.

Fonduri Europene Pentru Afacerea Ta In Agricultura

Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? ATENlIE! 2- 4 membrii experti independenti. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. ATENlIE! organizata pe perioada anului 2011. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Contributia Uniunii Europene ? 80%. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Pagina ( de la. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Ilfov ? Sustinerea fonduri europene nerambursabile implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Programul Operational pentru Pescuit. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro fonduri europene pentru afacerea ta in agricultura Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. Conditii de obtinere a subventiei. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea microintreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, indeosebi a oraselor mici si mijlocii, intrucat acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. iunie 2011). jud. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare teritoriala cu alte state.

Fonduri Structurale Europene Proiect

AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Birocratia creste costurile. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. apdrp. ro pe toti solicitantii fonduri privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. CNIPT) si dotarea acestora. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. accesul pe noi piete. 15 3. POSCCE. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. 476. 077. 390 Euro, din care. i) bovine pentru lapte. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. In cadrul operatiunii fonduri structurale europene proiect a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. 1200/ 2004. cum sa iti gestionezi resursele. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc.

Fonduri Europene Ferma Struti

Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul fonduri europene ferma struti antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. 2. 5. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Fonduri europene pentru microintreprinderi. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. 1. 5. este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. 80% – contribuNia Uniunii Europene. 8. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre fonduri europene ferma struti cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul accesare fonduri europene cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care fonduri europene ferma struti acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Proiecte si activitati eligibile. instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Prin Masura 312 ? ,, Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia proprie. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare.

Fonduri Europene Pentru Muzica

incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. 4 alin. iunie 2011). Dr. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. 1. 3. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Deutsche Bank ( alocare de fonduri europene pentru muzica 5 milioane euro). diversificarea economiei locale. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. transfrontalier, transnational si interregional. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. I. Sotul meu practica fonduri europene pentru muzica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. AXA 3. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt in derulare negocieri la nivel european privind noile regulamente. Acesta fonduri europene poate contine o serie de proiecte mai mici care sa formeze un program coerent. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. i) legume. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management fonduri europene pentru muzica pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Ghid Contabil Fonduri Europene

Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile ghid contabil fonduri europene mici si mijlocii. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, ghid contabil fonduri europene dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Masura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. In ghid contabil fonduri europene 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea fonduri europene pentru tineri drumurilor de exploatatie agricola. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. 2. 4. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Actiuni colective. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Programe postdoctorale ( strategice). detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Apicultura 112

Reconstructia statutului femeii. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. CE finanteaza:. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor fonduri europene apicultura 112 domenii- cheie. Continua sa te califici. 1. 4. 1. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Suma maxima ce poate fi fonduri europene apicultura 112 accesata in cadrul proiectelor ce- si propun cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere este de pana la 3 milioane de euro. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului accesare fonduri europene legislativ la nivel european. sunt intreprinderi mici, cu un numar cuprins intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. 5. 1. Operatiunea 312 ? Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Pentru o viata mai buna? ( strategice). inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt in derulare negocieri la nivel european privind noile regulamente. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Piscicultura

Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. uziile primei zile. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? care sunt sursele de finantare. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Exemplu Hewlett Packard HP. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. i animale ( materie prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfaoara activitaNi economice, in principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola. Afaceri cu aur si diamante finantate cu fonduri structurale. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate fonduri europene nerambursabile 2014 piscicultura de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi mai multe detalii. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului accesare fonduri europene Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii.