Fonduri Europene Prin Programul National De Dezvoltare Rurala

Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. un nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? Alti detinatori de teren agricol. 1628 2010. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Verifica proiectele la fata locului. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane fonduri europene agricultura din educatie si formare profesionala. Economie sociala si solidaritate? Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara fonduri europene agricultura Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, fonduri romania iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. In cele din urma, Comisia a redus cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole fonduri europene prin programul national de dezvoltare rurala si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010.

Fonduri Europene Pentru Brutarii

urmareste intarirea cooperarii la nivel . importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Valorificarea resurselor regenerabile fonduri structurale de energie. Bugetul fonduri europene pentru brutarii total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data fonduri europene pentru brutarii lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. respectiv. AXA PRIORITARA 1 ? strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. AXA 2. in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. care sunt sursele de finantare. activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- fonduri europene pentru brutarii dezvoltare, cooperare teritoriala. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Cele 5 obiective principale propuse pentru atingerea celor 3 prioritati, la nivelul UE, p? na in 2020 sunt. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. servicii de proiectare. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului.

Fonduri Europene Pentru Dezvoltare

3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. se incadreaza in Axa II ? Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de fonduri romania Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. 3. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. 1. 1. 2. iulie 2011). PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. din perspectiva mediului de consultanta. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. Conditii de obtinere a subventiei. Masura 312 ? Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. fonduri europene pentru dezvoltare spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Operatiunea c): Investitii in fonduri europene pentru dezvoltare instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Situatia atragerii fondurilor europene. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale fonduri europene pentru dezvoltare ferata). Pana acum fonduri structurale m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. 4. 1. 3. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect.

Fonduri Europene Mediul Urban

Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din fonduri romania Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Capacitatea administrativa ? cota de cel fonduri europene putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. 1. 5. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Parteneriat transnational ( strategice). Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. 0. 041 Se acorda punctaj suplimentar pentru fonduri europene mediul urban persoanele sub 40 de ani. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse accesare fonduri europene publice sau private. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua.

Fonduri Nerambursabile Pentru Atelier De Tamplarie

si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Capacitatea administrativa ? anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. nu pot fi considerate serioase. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Conditile pe care Romania trebuie fonduri ue sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- fonduri agricultura aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. 16. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. in calitate de fonduri nerambursabile pentru atelier de tamplarie beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet fonduri europene nerambursabile care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor.

Fonduri Europene Nerambursabile Energie Verde

In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? vezi definitie dictionar) trebuie sa fie inregistrate si sa- si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural ( atat sediul social, cat si punctul de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural) Conditii obligatorii de indeplinit. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. AXA PRIORITARA 3 ? AXA PRIORITARA 1 ? Cereti mai multe informatii prin pagina noastra de CONTACT pentru a va oferi fonduri europene nerambursabile energie verde mai multe detalii. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . NNDKP) ? Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Situatia atragerii fondurilor europene. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. iii) culturi de camp. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Proiecte si activitati eligibile. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. cum se completeaza o cerere de finantare. IMPORTANT! AGERPRES
. Fogolyan Kristof? Facilitarea accesului la invatam? ntul superior, inclusiv prin recunoasterea partiala a competentelor/ creditelor transferabilepentru absolventii de invatam? nt postliceal. Proiecte de succes POSDRU . Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. Sf. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. apdrp. ro a fonduri europene pentru tineri publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila fonduri romania pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Imbunatatirea valorii economice a padurii. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe.

Fonduri Europene Pentru Energia Eoliana

Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeana. 2. 1. 2. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Codul european de conduita privind parteneriatul). micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. d. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face fonduri europene pentru energia eoliana cu un mix de probleme. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 4. 1. b. I. F. N. Contract nr. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. sucursala Romania Knomacons. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Conform Art. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. O data cu dobandirea calitatii de stat membru al Uniunii Europene, Romania a obtinut acces la fonduri europene nerambursabile menite a contribui la reducerea decalajelor dintre nivelul de dezvoltare al Romaniei si cel al celorlalte state membre precum si la dezvoltarea echilibrata a celor opt regiuni de dezvoltare ale tarii noastre. masuri de asistenta tehnica. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. Fonduri europene nerambursabile pentru fonduri europene pentru energia eoliana firme de transport marfa. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Aceste axe prioritare sunt fonduri europene pentru energia eoliana in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Forum

Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. o fonduri europene pentru agricultura forum sansa pentru viitor. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. februarie 2011 Axa prioritara 4. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Conditii pentru acordarea sprijinului. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. organizata pe perioada anului 2011. inovarea proceselor de productie si a produselor. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. 44 16 aprilie 2008). 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. 1. 2. 2. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Masuri de tranzitie pentru Romania. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult fonduri ue de 6, 5% pe an. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale.

Fonduri Europene Materiale Constructii

184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru fonduri europene materiale constructii Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. AXA 4. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa fonduri agricultura nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. Ce cuprinde un proiect de finantare. Pescuitul in apele interioare. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. cum sa iti gestionezi resursele. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Calitate in serviciile de ocupare? Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. fonduri structurale in situatia in care pentru anumite cereri de finantare AMPOST solicita fonduri europene materiale constructii informatii suplimentare de la solicitant cele 45 de zile lucratoare nu vor cuprinde perioada de raspuns a solicitantului. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Birocratia creste costurile. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Posibili participanti. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru fonduri europene nerambursabile activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. b) Investitii in activitati recreationale. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative.

Fonduri Europene Pentru Tineri Sub 35 Ani

destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fonduri structurale fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. 4 este de 100 milioane de euro. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? 1828/ 2006. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Raspuns. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1. Orientarea integrata 7. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Toate regiunile fonduri europene pentru tineri sub 35 ani din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. Nu se vor puncta drumurile declasificate in drumuri de exploatare, ele trebuie sa figureze in hartile cadastrale fonduri europene pentru tineri sub 35 ani ca drumuri de exploatare DE.